featured

Vodofone’den yatırım ıslahatı daveti

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Vodafone Türkiye, ülkemizin dijitalleşme vizyonu ve elektronik haberleşme bölümü stratejisine yönelik tekliflerden oluşan yeni bir rapor yayınladı. Yatırımların devamlılığı için telekomünikasyon kesiminin stratejik kesim olarak kabul edilmesine ve bir yatırım ıslahatı gerçekleştirilmesine muhtaçlık olduğuna dikkat çekilen rapora nazaran; kaynakların faal kullanılması, yatırımların teşvik ve adil katkı hissesi üzere uygulamalarla desteklenmesi, gelir akışının sürdürülebilir hale getirilmesi ve rekabet ortamının uygunlaştırılarak öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturulması gerekiyor.                              

Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşme seyahatini mercek altına alan raporlar yayınlamaya devam ediyor. Şirket artık de kendi iç kaynaklarıyla hazırladığı ve Türkiye’nin dijitalleşme vizyonu ve elektronik haberleşme bölümü stratejisine yönelik tekliflerden oluşan bir rapor yayınladı. Raporda, telekomünikasyon bölümünde yatırımların devamlılığı için kesimin stratejik bölüm olarak kabul edilmesi ve bir yatırım ıslahatı gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu ıslahatla kaynakların faal kullanımı ve yatırımların sağlanacak teşvikler ve adil katkı hissesi üzere uygulamalar ile desteklenmesine, gelir akışının sürdürülebilir hale getirilmesine ve rekabet ortamının uygunlaştırılarak öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturulmasına gereksinim duyuluyor.

“Yatırımlarımızın gerçek bedeli 157,6 milyar TL’yi aştı”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiği 17 yılda sergilediği performans hakkında bilgiler paylaştı:

“Ülkemizin ve dalımızın geleceğine duyduğumuz inançla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son 17 yılda yaptığımız yatırımın gerçek pahası 157,6 milyar TL’yi aştı. Bu süreçte Vodafone’un gerçekleştirdiği toplam yatırım, Türkiye’nin çektiği yabancı yatırımın %4,6’sına denk geliyor. Vodafone ekosistemi olarak, sadece 2022-2023 mali yılında Türkiye GSYH’sine 68 milyar TL’lik katkı sağladık. Vodafone’da yaratılan her 1 TL’lik katma paha, Türkiye iktisadında yaklaşık 2,3 TL’lik katma bedel yaratıyor. Vodafone ekosisteminin GSYH katkısı, Türkiye’deki 45 ilin GSYH’sinin üzerinde. Operasyonlarımız, Türkiye’de 112 bin kişilik istihdam yaratılmasına imkân sağlıyor. Vodafone Holding bünyesindeki her 1 kişilik istihdam, Türkiye iktisadında 38 kişilik istihdam yaratıyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdam, Türkiye’deki 32 ilin toplam sigortalı çalışan sayısından fazla. Yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine ve milletlerarası rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

“Uzun vadeli bir stratejik plana gereksinim var”

Kamu siyaseti için değerli datalar sağlayan tahlillerin üretilmesine liderlik ettiklerini belirten Aksoy, şunları söyledi: 

“Son yayınladığımız raporda, taşınabilir ve sabit olarak ayırmaksızın, bir bütün olarak, bölümün hak ettiği stratejik kıymete ve prestije kavuşması, dalda yatırımların sürdürülebilirliğini tehdit eden yatırım maliyeti ve gelirleri ortasındaki dengesizliğin giderilmesi ve kesimin muhtaçlık duyulan dijital dönüşüm ve değişime gerçekçi ve sağlıklı bir yerde katkı sağlaması için tekliflerimize yer veriyoruz. Ülkemizin kalkınması bakımından kritik role sahip elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılarak dijital dönüşümün hızlandırılması için uzun vadeli maksatları de kapsayan bir stratejik plan dahilinde hareket edilmesi ehemmiyet arz ediyor. Bu doğrultuda, dünyadaki gelişmelere ve belirlenen maksatlara paralel olarak ülkemizde de 2030 dijitalleşme vizyonuyla maksat belirleme ve bu gayelere ait aksiyon adımlarını somutlaştırma çalışmaları yapılması yüksek siyaset önceliğine sahip bir adım olacak. Toplumun, devletin ve şirketlerin dijitalleşme gayelerine ulaşılmasını sağlayacak en kıymetli bileşen yüksek kapasiteye ve kapsama sahip genişbant internet altyapısı. Münasebetiyle internet altyapısının yaygınlığı, dijitalleşme siyasetinde öncelikli olarak ele alınması gereken bir sıkıntı.”

İlginizi Çekebilir;  Kaspersky, yeni çapraz platform tehditlerini ortaya çıkardı

Sektörü 2030 maksadına taşıyacak kilometretaşları

Engin Aksoy, 2030 yılına gelindiğinde elektronik haberleşme dalının ulaşması gereken kilometretaşlarını ise şu halde sıraladı:

  • 5G teknolojisinin hayata geçmiş olması
  • 6G teknolojisi için hazırlıkların yapılmış olması, teknoloji ekosisteminin oluşması
  • Ülke çapında 2 milyon km fiber ağına ulaşılması
  • Spektrum siyasetinin bölüm ile istişare yoluyla yatırımları teşvik edecek halde belirlenmesi, hem abonelerin kapasite gereksinimini karşılayacak biçimde hem de gelecek teknolojileri destekleyecek bir plan dahilinde sunulması 
  • Düzenleyici çerçevenin yeni teknolojilere yatırımı kolaylaştırması ve 2G, 3G üzere vakitle abone talebini karşılamakta yetersiz kalan teknolojilere yatırım ile ilgili yükümlülüklerin kaldırılması ve/veya gözden geçirilmiş olması
  • Uydu teknolojilerinin tamamlayıcı olarak hem yedeklilik hem de kırsal ve kapsama boşluğu olan alanlarda abonelere hizmet sunulması için kullanıma geçmiş olması
  • Bulut teknolojisi ve tahlillerinin globalleşmenin getirdiği fırsatları da gözetecek biçimde özel dal ve kamuda yaygınlaşmış olması
  • Veri merkezi yatırımlarınn data muhtaçlığını karşılayacak kapasiteye ulaşması ve ülkemizin bir bölgesel merkez haline gelmiş olması
  • Denizaltı fiber kablolar ile memleketler arası kontakların yapılmış olması
  • Abonelerin akıllı aygıt penetrasyonunun %100 olması ve akıllı aygıtların lüks eser olmaktan çıkarılması

“Sektörün sürdürülebilirliği sağlanmalı”

Sektörün ayakta kalması ve yatırımların devamlılığı için kesimin stratejik dal olarak kabul edilmesi ve bir yatırım ıslahatının gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şöyle devam etti:

“Öncelikle öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturarak dal gelirlerinin sürdürülebilir olması sağlanmalı. Bunun için atılması gereken adımların başında faal bir spektrum idaresinin hazırlanması geliyor. Dalımızın yeni jenerasyon teknolojilere dönüşümü sağlayacak yatırım planlarını oluşturabilmesi ve yatırımların verimliliğini artırabilmesi için kimi adımlar atılması gerekiyor. Örneğin 3G üzere artık gereksinime yetmeyen teknolojilerin 4.5G üzere daha yeni ve verimli teknolojilerle güncellenmesi gerekiyor. 5G frekans tahsislerinin yapılması, teknoloji dönüşümüne ait yatırımlarımız açısından çok kritik. 5G’ye geçiş sürecinde, ülkemizde atıl durumda olan 700 MHz bandının 5G geçişi beklenmeden kullanıma sunulmasıyla hem 5G’ye hazırlık sürecine katkı vermesi hem de kullanıcılara daha yüksek kapasite ve kalitede hizmet sunulması sağlanabilir. Frekans tahsislerinin gerçek vakitte, yanlışsız ölçüde ve uygun şartlarda yapılması, yatırımların sürekliliği ve teknolojinin yaygınlaşması bakımından kritik değer taşıyor. Temelde lisans ve yetkilendirme olarak söz edilebilecek düzenleyici çerçevenin telekomünikasyon dalının dinamizmini ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak esnek olması, bunun yanında bilhassa kıt kaynakların kullanım haklarının uzaması/uzamaması durumuna dair süreç ve kuralların net olması gerekiyor. Lisans süreçleri, bedelleri ve uzatma ile ilgili şartların, sabit ve taşınabilir hizmetler için bölümdeki tüm oyuncular açısından eşit ve adil halde belirlenip uygulanması, rekabetin korunması bakımından kıymetli. 

İlginizi Çekebilir;  Teknoloji odaklı fulfillment şirketi OPLOG 10 yaşında

Sektörün finansal sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yeni siyasetlerin benimsenmesine, mevcut sektörel ve genel düzenleyici yapının gözden geçirilmesine ve gerekli adımların atılmasına gereksinim bulunuyor. Düzenleme süreçlerinde muhtaçlık odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sektörel yükümlülüklerin neden olduğu baskı ve maliyetlerin azaltılması gerekiyor. Bu gayeyle operatörler üzerine sorumluluk yükleyen yatırım yükümlülükleri ile kesimin karşılaması mümkün olmayan kapsama şartları ile tüketici hakları yaklaşımında bütüncül bir bakış açısıyla değişime gereksinim var. Lisans rejiminin daha esnek hale gelmesi ve teknolojik gelişmelere ahenk sağlayacak süratte olması için sadeleştirilmesine muhtaçlık var. 2G, 3G, 4.5G üzere farklı farklı lisans ve yetkilendirmelerde her birinin kapsama ve yatırım yükümlülükleri üst üste toplanarak devam ediyor. Meğer, değişen teknoloji ve tüketici gereksinimlerine nazaran uyumlanmalı ve güncellenebilmeli.” 

“Ortak altyapı ve yapısal ayrışma modelleri değerlendirilmeli” 

Engin Aksoy şunları kaydetti:

“Bu vizyonla oluşturulacak stratejide altyapı kurulumlarının kolaylaştırılmasının önü açılarak dijitalleşmenin getireceği ekonomik büyüme ve katma pahanın ortaya çıkarılması ülkemizin menfaatine olacak. Bu kapsamda değerli mevzulardan biri de fiberin yaygınlaştırılmasının önceliklendirilmesi. Fiber yatırımı tek şirkete bırakılacak bir iş değil, tüm hanelere fiber götürülmesi mevcut yatırım süratiyle 2050’yi bulacak. Bunun için altyapı suram mevzuatının güzelleştirilmesi, fiber altyapı kurulumunun hızlandırılması ve fibere erişim konusunda rekabetin sağlanması hedefiyle ortak altyapı şirketi dahil farklı modellerin kıymetlendirilmesi, fibere erişim şartlarının bölümdeki tüm oyuncuların adil fiyat ve hizmet kalitesi düzeyinde hizmet sunmasını sağlayacak seviyeye getirilmesi gerekiyor. Dünyada fiber konusunda rekabetin sağlanması için yerleşik işletmecinin yapısal ayrışması ve ortak altyapı şirketi üzere modeller uygulanıyor. Örneğin İngiltere’de British Telekom yapısal ayrışma ile altyapı ve hizmet sunumu için iki başka şirket haline getirildi. Openreach isimli altyapı şirketi tüm operatörlere fiber altyapı kurup kiralıyor. Birebir vakitte kesimde özel teşebbüs olarak Cityfibre isminde farklı bir altyapı şirketi kurulmuş olup Openreach ile rekabet halinde fiber altyapı kuruyor. Ülkemizde de bu üzere rekabetin önünü açacak uygulamalara muhtaçlık olduğunun altını çizmek isterim. 2026’da müddeti bitecek olan ve gündeme gelen sabit altyapı uzatma süreci, bu modellerin uygulamaya alınması için değerli bir fırsat sunmaktadır.”

İlginizi Çekebilir;  Yeni BMW i5, "The Electric AI Canvas" Enstalasyonuyla Contemporary Istanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

“Sektörde öngörülebilir ve adil bir yatırım ortamı tesis edilmeli”

 “Ülkemizde dijitalleşmenin istek edilen düzeyde yaygınlık kazanması, elektronik haberleşme dalının varlık ve sürdürülebilirliğine bağlı. Mevcut siyasetler ve yapı ile devam edilirse, ülkemizin dijitalleşmesi ile ilgili ortaya koyduğumuz 2030 amaçlarına ulaşılması mümkün olmayacak, dünyanın gerisinde kalma riski ile karşı karşıyayız. Gelinen noktada, hem rekabet şartlarının hem de yatırım ikliminin hakikat siyaset tercihleri ve düzenleyici müdahalelerle vakit kaybedilmeksizin geliştirilmesi elzem. Bu noktada kesimi etkileyen siyasetlere ait karar sisteminin adil ve tüm oyunculara eşit arada olması yüksek değer taşıyor. Ülkemizin dijitalleşme seyahatinde memleketler arası rekabeti yakalaması için yatırımların hızlanması koşul. Yatırımların hızlanabilmesi için de bölümde öngörülebilir ve adil bir yatırım ortamı tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için dalda aksak rekabetin ortadan kaldırılması ve yatırımların artması için yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi gerekiyor.”

“Ortak bir vizyonla hareket edilmeli”

Sektörün dijitalleşmeyi sağlayan stratejik pozisyonuyla amaçlanan yararın elde edilebilmesi için ortak ve sağlam temellere dayanan bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu ortak vizyonun tesis edilebilmesi için toplumun, şirketlerin ve devletin yeni teknolojilerden ve dijitalleşmeden sağlayabilecekleri yarar ile ekonomik kalkınmaya katkı verilmesi sağlanmalı. Bölümün sürdürülebilirliğini gözeterek gelir ve yatırım istikrarının kurulmasını destekleyecek düzenleyici adımlar atılmalı. Altyapıya yatırımın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması ile kapasite ve kapsamanın artırılması amaçlanmalı. Yeşil dijital dönüşüm odağında bölüm pratiklerinin sürdürülebilir olması için kaynakların aktif kullanılması temel olmalı. Bölüm için rekabetçi bir ortam tesis edilerek inovasyonun teşvik edilmesi, böylelikle bölümün sağladığı servislerin ve eserlerin geliştirilmesi hedeflenmeli. Bu vizyonla bölüm öncülüğünde dijital dönüşüm gerçekleştirilerek toplumsal kalkınma sağlanabilir. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu üzere bugünden sonra da ülkemize olan inancımızın gereği olarak bölümümüzün geleceğini teminat altına almak üzere her türlü katkıyı vermeye ve işbirliğinde bulunmaya hazırız.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Vodofone’den yatırım ıslahatı daveti

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bubirhaber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!